วิธีทำดอทคอม (Witeetum.com)

สาระพัดวิธีที่คุณอาจไม่เคยรู้ และยังรอการพิสูจน์ (ซตพ.)

เมื่อรถของคุณเกิดไฟหมดขึ้นมากลางทาง คุณควรปฏิบัติตัวดังนี้

  1. โบกรถคันที่คนขับดูท่าทางใจดีเข้ามาช่วยเหลือ
  2. ตรวจสอบกำลังไฟแบตเตอรี่ของรถคุณและรถผู้ช่วยเหลือ โดยรถผู้ช่วยเหลือต้องมีกำลังไฟไม่น้อยไปกว่ารถของคุณ (และไม่สูงกว่ามากจนเกินไป)
  3. ใ้ห้รถคันที่มาช่วยสตาร์ทเดินเครื่องไว้ (ถ้าลืมเดินเครื่อง รถของผู้ช่วยเหลืออาจแบตฯหมดตามไปด้วยอีกคัน)
  4. นำสายพ่วงต่อเข้าักับขั้วบวกของรถคันที่มาช่วยก่อน แล้วค่อยมาต่อเข้ากับขั้วบวกของรถคุณเอง
  5. ต่อจากนั้นต่อขั้วลบจากรถผู้ช่วย แล้วค่อยมาต่อกับรถคุณ สรุปคือ ต่อบวก กับบวกก่อน แล้วค่อยลบกับลบ
  6. รอสักพักแล้วเดินไปลองสตาร์ทรถคุณดู ถ้ายังไม่ติดก็รอต่อไปสักนิดแล้วค่อยลองใหม่
  7. ลองเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อทดสอบว่าไฟเริ่มใช้ได้แล้ว
  8. ถอดสายพ่วงออกได้ โดยเริ่มจากลบก่อน ค่อยถอดบวก
  9. ขอบคุณเจ้่าของรถที่มาช่วยเหลือเรา และแยกย้ายกันเดินทาง :smile: