วิธีทำดอทคอม (Witeetum.com)

สาระพัดวิธีที่คุณอาจไม่เคยรู้ และยังรอการพิสูจน์ (ซตพ.)
วิธีการบิดลูกโป่ง : บิดลูกโป่ง กระต่ายน้อย

บิดลูกโป่ง กระต่ายน้อย


ขั้นตอนการทำหัว

1. เป่าลูกโป่งเหลือปลายไว้ประมาณ
     4 นิ้ว

2. นวดลูกโป่งให้นิ่ม

3. ลูกโป่งที่นวดแล้วปลายจะเหลือน้อยลง

4. บิดเป็นลูป 3 ลูป

5. บิดรวมลูปที่ 2 และ 3 เข้าด้วยกัน

6. ดึงปากลูกโป่งของลูปที่ 1
    ไปเจอกับรอยบิดของลูกที่ 2,3

7. เอาูปากลูกโป่งซุกไ้ว้ระหว่าง
    ลูปที่ 2 , 3

8. จะได้เป็นปากและเแก้มกระต่าย

9. ทำตา ข้างที่ 1 และหู 2 ข้าง
    โดยบิดลูปที่ 4,5,6

10. บิดรวมลูปที่ 5,6

11. บิดลูปที่ 1 เป็นลูปที่ 7 เพื่อทำ
      หูลิง

12. ปิดให้เป็นหูลิง

13. บิด 1 ลูป เพื่อทำตา 2 ข้าง
    เป็นลูปที่ 8

14. บิดรวมตาทั้ง 2 ข้าง เข้าด้วยกัน

15. ได้จมูก แก้ม ตา และหูกระต่าย

16. วาดจมูก ตา และคิ้วกระต่าย

17. หน้าตาที่วาดเสร็จแล้ว
   
ขั้นตอนการทำขา

1. บิดลูปที่ 9 เพื่อทำคอ ลูปที่ 10,11
    เพื่อทำขาหน้า

2. นำลูปที่ 10 ,11 มารวมกัน

2. นำลูปที่ 10 ,11 มารวมกัน

4. บิดลูปที่ 12 เพื่อทำตัวลูปที่ 13
  เพื่อทำขาหลัง ที่เเหลือเป็นหาง ลูปที่14

5. พับลูปที่ 13 เข้าหากัน

6. บิดลูปที่ 13 แบบกลีบดอกได้ขาหลัง
    ของกระต่าย

7. แหวกขาหลังออก แล้วเอาขาหน้า
    ใส่ในขาหลัง
 

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.