วิธีทำดอทคอม (Witeetum.com)

สาระพัดวิธีที่คุณอาจไม่เคยรู้ และยังรอการพิสูจน์ (ซตพ.)

 

วิธีทำกระเป๋าผ้า ขนาดเพียง 50 x 100 cm หรือ ประมาณครึ่งเมตร

แบบที่เห็นในรูปจะใช้จักรเย็บ  ซึ่งน่ารักเก๋ไก๋แบบญี่ปุ่น