วิธีทำดอทคอม (Witeetum.com)

สาระพัดวิธีที่คุณอาจไม่เคยรู้ และยังรอการพิสูจน์ (ซตพ.)

เรียนรู้อักษรย่อ และสัญลักษณ์กันแล้วขอให้สนุกกับการถักนิตติ้งนะคะ