Posts Tagged ‘สัญลักษณ์นิตติ้ง’

เริ่มต้นถักนิตติ้ง (อักษรย่อและสัญลักษณ์ลายของการถัก)

Monday, December 15th, 2008

เรียนรู้อักษรย่อ และสัญลักษณ์กันแล้วขอให้สนุกกับการถักนิตติ้งนะคะ